ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහන යටතේ රජය  කලයුතු කැපකිරීම් වලින් 25%ක් ඉටුකර නොමැත -Verité Research

 ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහන යටතේ රජය  කලයුතු කැපකිරීම් වලින් 25%ක් ඉටුකර නොමැත -Verité Research

By Posted on 0 Comments1min read176 views

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා  ක්‍රියාත්මක වන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ණය මුදල් වැඩසටහනට අනුව තුන්වෙනි ණය වාරිකය  නිකුත් ...

Share

AB Mauri Lanka සමාගම  නව්‍යතාවයෙන් යුත්  බේකින්  අමුද්‍රව්‍ය  නිෂ්පාදන 3ක් එළිදක්වයි.

AB Mauri Lanka සමාගම  නව්‍යතාවයෙන් යුත්  බේකින්  අමුද්‍රව්‍ය  නිෂ්පාදන 3ක් එළිදක්වයි.

By Posted on 0 Comments1min read314 views

එක්සත් රාජධානියේ පිහිටි Associated British Foods PLC සමාගමට අයත් වන  AB Mauri Lanka සමාගම  ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන ...

Share

ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාවේ සිට සංචාරය කිරීමට වඩාත් ආකර්ශනීය  සහ මුදලට වටිනාකමක් ලැබෙන සංචාරක ගමනාන්ත  අතරට   තුන්වන ස්ථානයට …..

ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාවේ සිට සංචාරය කිරීමට වඩාත් ආකර්ශනීය  සහ මුදලට වටිනාකමක් ලැබෙන සංචාරක ගමනාන්ත  අතරට  තුන්වන ස්ථානයට …..

By Posted on 0 Comments1min read153 views

ශ්‍රී ලංකාව ,ඉන්දියාවේ සිට සංචාරය කිරීමට වඩාත් ආකර්ශනීය  සහ මුදලට වටිනාකමක් ලැබෙන සංචාරක ගමනාන්ත  අතරට  ...

Share

සංචාරය කිරීමට සුදුසු 5 වෙනි  රට ලෙස ශ්‍රී ලංකාව තේරී ඇත
කාන්තාවකට තනිව සංචාරය කළහැකි හොඳම රට ශ්‍රී ලංකාවයි

කාන්තාවකට තනිව සංචාරය කළහැකි හොඳම රට ශ්‍රී ලංකාවයි

By Posted on 0 Comments1min read247 views

Gen Z කාන්තාවන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු තනිව සංචාරය කිරීමට කැමැත්තක් දක්වන බවත් එලෙස කාන්තාවකට තනිව සංචාරය කිරීමට ...

Share

ශ්‍රී ලංකාව තුල Visa debit කාඩ් භාවිතය  35%කට වඩා  වැඩිවීමක්

ශ්‍රී ලංකාව තුල Visa debit කාඩ් භාවිතය  35%කට වඩා  වැඩිවීමක්

By Posted on 0 Comments1min read228 views

මෙම  අවුරුදු සමයේද  මෙම ප්‍රවණතාවය දිගටම පවතිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරයි ශ්‍රී ලංකාව තුල Debit කාඩ්  මඟින් කල  ...

Share

එළඹෙන උත්සව සමයට Smart විදියට credit card භාවිතා කරමු
 

 

By Posted on 0 Comments1min read252 views

TikTok ලාංකික කාන්තා ව්‍යවසායකයින්  සවිබල  ගැන්වීම  සඳහා  විශේෂ වැඩමුළු  මාලාවක් 2024 ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය නිමිත්තෙන් TikTok විසින් ...

Share

AB Mauri Lanka සමාගම   සිය සේවකයින් සඳහා   සම්මාන පිරිනමයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ බේකරි ක්ෂේත්‍රය සඳහා අවශ්‍ය උසස් තත්වයේ අමුද්‍රව්‍ය සහ  ඊස්ට් සපයන  AB Mauri Lanka සමාගම ...

Share

Sign up with your email address to receive news and updates!